Klik sini  
untuk ikuti panduan mengisi borang

Sila Pilih Pakej

KORBAN LUAR NEGARA
RM35000
Sebahagian Lembu

RM 2,450 seekor lembu
RM 590 seekor kambing

KORBAN MALAYSIA
RM75000
Sebahagian Lembu

RM 5,250 seekor lembu
RM 1,199 seekor kambing

Adakah anda mahu e-sijil atau sijil bercetak?

e-Sijil
Sijil Bercetak
Sila Tandakan Pilhan Sijil!Sila Masukkan No Kad Pengenalan / Passport!
Sila Masukkan Nombor Telefon!
 YA   TIDAK
Sila Masukkan Nama!
Sila Masukkan Email!
Sila Masukkan Alamat!
Sila Masukkan Poskod!
Sila Masukkan Bandar!
Sila Masukkan Negeri!
Sila Masukkan Negara!
Bil Nama Peserta Ibadah Bahagian/Harga

Jumlah :

Jumlah Terkini :

Pengakuan Maklumat

Saya mengaku/berjanji bahawa semua maklumat yang telah diberikan di atas adalah benar dan menerima semua TERMA DAN SYARAT serta PENAFIAN yang telah ditetapkan.

Sila Tandakan Ruangan Pengakuan!Lafaz Akad Bai' As-Salam
(Perincian)

Saya, nama / wakil kepada peserta, bersetuju untuk membeli haiwan Qurban secara Bai' As-Salam dan menyerahkan pelaksanaannya kepada urus setia program EZ Qurban pada tahun ini kerana Allah Ta'ala.

Sila Tandakan Ruangan Akad!

Sila Pilih Kaedah Pembayaran

Jumlah: RM0
*
*
RM

(Sila pastikan Fail tidak melebihi 4MB,Untuk mengelakan anda menghadapi kesukaran untuk muat naik Fail Terima Kasih.)

Pilih file...