AgroSadaqah

Program ini adalah inisiatif Yayasan EZ Prihatin bersama Agrobank untuk menguatkan sektor pertanian dan menyokong kesejahteraan petani dalam golongan B40.

Tujuan Utama

  • Menyokong ketahanan makanan dan pembangunan sektor pertanian sebagai tonggak ekonomi.
  • Meningkatkan Produktiviti Pertanian: Melalui pemberian bantuan teknologi pertanian moden, benih unggul, dan latihan untuk petani.
  • Pembangunan Infrastruktur Pertanian: Membiayai pembangunan infrastruktur seperti pengairan, sistem penyimpanan, dan pengedaran.
  • Pemberdayaan Petani: Memberikan akses yang lebih luas kepada petani terhadap pembiayaan yang berpatutan dan berterusan.
  • Kesejahteraan Sosial: Menyokong kesejahteraan sosial komuniti petani dalam golongan B40, termasuk insurans kesihatan dan pendidikan.

Mekanisma Program

  • Pengumpulan Dana: Melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
  • Penyaluran Dana: Melalui Agrobank ke projek-projek terpilih.
  • Pemantauan dan Penilaian: Memastikan penggunaan dana yang cekap dan memberi impak positif.

Penternakan Lebah Madu untuk Golongan B40

Membantu golongan asnaf zakat dan B40 untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dengan satu projek yang berdaya maju dan mempunyai kelestarian yang tinggi.

Projek B

Membantu golongan asnaf zakat dan B40 untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dengan satu projek yang berdaya maju dan mempunyai kelestarian yang tinggi.

Projek C

Membantu golongan asnaf zakat dan B40 untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dengan satu projek yang berdaya maju dan mempunyai kelestarian yang tinggi.

© 2023 Yayasan EZ Prihatin. Hak Cipta Terpelihara