AKAD PERSETUJUAN PERKHIDMATAN KORBAN DAN AKIKAH

AKAD PERSETUJUAN PERKHIDMATAN KORBAN

DEFINISI

Akad perwakilan dalam perkhidmatan ibadah Korban adalah suatu bentuk KONTRAK PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN diantara peserta korban dengan urusetia program korban. Kontrak ini berlaku apabila peserta menyerahkan sejumlah wang (RM) kepada urusetia program Korban dan mewakilkan kepada urusetia untuk melaksanakan ibadah Korban bagi pihaknya.

PERINCIAN KONTRAK

Dalam kontrak tersebut, perlu dinyatakan beberapa perkara seperti:

1. Jenis Perkhidmatan (Korban / Akikah)
2. Harga perkhidmatan yang ditawarkan
3. Cukai Perkhidmatan (GST) – Sekiranya Ada
4. Caj Pengurusan / perkhidmatan yang dikenakan.

PERINCIAN PERKHIDMATAN / PENGURUSAN

1. Tempahan & jual beli lembu @ kambing korban / akikah.
2. Penyembelihan beserta niat yang diwakilkan oleh peserta.
3. Melapah dan memotong daging.
4. Pengagihan
5. Pengangkutan merangkumi:
5.1. Mengangkut haiwan korban dari ladang ternakan ke tempat sembelihan.
5.2. Mengangkut daging-daging korban yang telah siap dilapah untuk dibawa ke tempat pengagihan.
6. Laporan & sijil pengesahan.
7. Pendaftaran & pemprosesan (sistem).
8. Pemantauan oleh urusetia program.
9. Kenduri / Jamuan Makan / Majlis Berbuka Puasa (Jika berkaitan).

LAFAZ AKAD ASAL – SECARA BERASINGAN

1. AKAD JUAL BELI

Saya,__________(nama peserta/wakil peserta) bersetuju untuk menempah / membeli perkhidmatan EZ Qurban bagi tujuan ibadah Korban pada tahun ini kerana Allah Ta’ala

2. AKAD PERWAKILAN

Saya,__________(nama peserta/wakil peserta) mewakilkan kepada urusetia EZ Qurban untuk menguruskan ibadah korban pada tahun ini kerana Allah Ta’ala.

LAFAZ AKAD GABUNGAN (MERANGKUMI AKAD JUAL BELI & PERWAKILAN) YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK EZ QURBAN

Saya, _____(nama peserta / wakil peserta)_____  bersetuju untuk mendapatkan perkhidmatan
Ibadah Korban di EZ Qurban dan mewakilkan kepada urusetia Program Ibadah Korban
pada tahun ini kerana Allah Ta’ala.

Register Qurban sekarang di https://www.ezqurban.org/pendaftaran