• Ez Pusaka Ez Wasiat

Ez Heritage Solutions (002535007-X) atau dikenali sebagai Ez Pusaka Ez Wasiat ditubuhkan pada 21 April 2016. Kepakaran kami membantu anda MERANCANG & MENGURUS HARTA demi memelihara KASIH SAYANG dan hubungan KEKELUARGAAN.

Menyediakan Perkhidmatan Pengurusan Harta dan Perancangan Pusaka Islam secara Profesional dengan harga berpatutan. Antara perkhidmatan yang kami uruskan adalah Hibah, Wasiat Islam dan Pengurusan Unit Pusaka Kecil/Mahkamah Tinggi.

Hubungi kami dan pastikan keluarga anda harmoni.

No. H/P : 013-2000 764

Facebook : www.facebook.com/ezpusakaezwasiat