Hot industry news

Akad persetujuan

LAFAZ AKAD PERWAKILAN PERKHIDMATAN KORBAN DEFINISI Akad perwakilan dalam perkhidmatan ibadah Korban adalah suatu bentuk KONTRAK PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN diantara peserta korban dengan urusetia program korban. Kontrak ini berlaku apabila peserta menyerahkan sejumlah wang (RM) kepada urusetia program Korban dan mewakilkan kepada urusetia untuk melaksanakan ibadah Korban bagi pihaknya. PERINCIAN KONTRAK Dalam kontrak tersebut, perlu…

 3,232 total views,  55 views today

Read more
More useful articles