PENDAFTARAN KORBAN

Luaskan Manfaat Daging Korban Anda Dengan

4 Pilihan Pelaksanaan

POPULAR

Korban Global

(Pelaksanaan di 35 Buah Negara)

Tarikh Tutup: 11 Julai 2022

RM320

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM2,240)

RM580

Seekor KAMBING

PENYERTAAN TERHAD

Korban Lokal

(Pelaksanaan di Malaysia)

Tarikh Tutup: 1 Julai 2022

RM750

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM5,250)

RM1,199

Seekor KAMBING

Korban Palestin

(Pelaksanaan di Palestin)

RM1,900

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM13,300)

Tarikh Tutup: 5 Julai 2022

RM1,700

Seekor KAMBING

Tarikh Tutup: 8 Julai 2022

Korban Syria

(Pelaksanaan di Syria)

Tarikh Tutup: 9 Julai 2022

RM1,250

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM8,750)

RM1,100

Seekor KAMBING

1. Peserta tidak boleh memilih negara pelaksanaan. Negara pelaksanaan akan dipilih secara rawak.

Galeri

Untuk melihat lebih lagi gambar-gambar
pelaksanaan kami di luar dan dalam negara,
anda boleh ke galeri.

Video

Ini adalah salah satu video pelaksanaan korban yang telah dilaksanakan di Bandar Tasik Kesuma, Semenyih, Selangor.