Pendaftaran Korban

Luaskan Manfaat Daging Korban Anda Dengan

4 Pilihan Pelaksanaan

POPULAR

Korban Global

(Pelaksanaan di 38 Buah Negara)

Ditutup pada: 30 Jun 2023 / 11 Zulhijjah 1444H

RM350

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM2,450)

RM590

Seekor KAMBING

PENYERTAAN TERHAD

Korban Lokal

(Pelaksanaan di Malaysia)

Ditutup pada: 30 Jun 2023 / 11 Zulhijjah 1444H

RM750

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM5,250)

RM1,249

Seekor KAMBING

Korban Palestin

(Pelaksanaan di Palestin)

Ditutup pada: 27 Jun 2023 / 08 Zulhijjah 1444H

RM2,200

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM15,400)

RM1,900

Seekor KAMBING

Korban Syria

(Pelaksanaan di Syria)

Ditutup pada: 27 Jun 2023 / 08 Zulhijjah 1444H

RM1,350

Sebahagian LEMBU

(Seekor Lembu: RM9,450)

RM1,400

Seekor KAMBING

1. Peserta tidak boleh memilih negara pelaksanaan. Negara pelaksanaan akan dipilih secara rawak. Agihan akan dibuat di negara pelaksanaan sahaja.

© 2022 EZ Qurban Sdn Bhd. Hak Cipta Terpelihara